izdelki iz plastike - s strojnim parkom Battenfeld

Podjetje vodi mlad tim z jasno in timsko usmerjeno filozofijo

Velik zagon, volja in konkretni cilji so pripomogli k razcvetu uspešnega, konkurenčnega podjetja, ki vselej stremi:

  • k zagotavljanju kakovosti,
  • da je in ostane korak pred konkurenco,
  • k hitremu in spremenljivemu odzivu na nenehne spreminjajoče se zahteve na trgu.

Danes proizvodnja obsega 18 najmodernejših, računalniško vodenih strojev znamke Battenfeld, velikosti od 15 do 150 ton zapiralne sile. S tem se izognemo številnim napakam na končnih izdelkih, nepotrebnim izmetom ter obenem ohranjamo stabilnost procesa.

Vrsto let so bili vodilni izdelki iz serije lastnih proizvodov tuljavniki za navijanje transformatorjev vseh vrst. Sedaj pa izdelujemo različne plastične izdelke za elektroindustrijo.